Vai trò của phát triển du lịch sinh thái trong xây dựng nông thôn mới ở Kiên Giang

9 months ago

Thời gian qua, DLST góp phần quan trong trong việc làm thay đổi bộ mặt nông thôn, phát triển nhanh hạ tầng phục vụ cho phát triển du lịch và các lĩnh vực khác. Đến nay, hầu hết các khu du lịch đều có điện lưới quốc gia. Đến nay, tòan tỉnh có 88,72% hộ sử dụng điện lưới quốc gia lên 88,72%, hộ dùng điện phát máy, ắc quy 1,28%. Hộ chưa sử dụng điện là 10% (Riêng các khu du lịch sinh thái điện lưới quốc gia đã rộng khắp), hộ sử dụng nước sạch là 76,61%.

Phát triển DLST góp phần nâng cao trình độ dân trí để đáp ứng tốt nhu cầu của du khách. Hệ thống giáo dục – Đào tạo được mợ rộng. Hiện nay, toàn tỉnh có 46 trường mẩu giáo, 492 trường phổ thông, đã tiến hành xóa mù chử và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Toàn tỉnh có 4 trường cao đẳng, đại học với 378 giáo viên có hơn 2.550 sinh viên, 2 trường trung học chuyên nghiệp với hơn 280 giáo viên, và trên 5.082 sinh viên, hàng năm tốt nghiệp ra trường trên 2.000 sinh viên. Phối hợp với các trường đại học trên cả nước đào tạo chuyên ngành cho hàng nghìn sinh viên có trình độ đại học và cao đẳng. Các cơ sở đào tạo từng bước nâng cao chất lượng mở rộng qui mô, ngành nghề và loại hình đào tạo. Các cơ sở đào tạo từng bước nâng cao chất lượng mở rộng qui mô, ngành nghề và loại hình đào tạo. Đã nâng cấp trường Trung học Sư Phạm lễ trường Cao đẳng Sư Phạm, Trung học chuyên nghiệp thường xuyên lên Cao đẳng cộng đồng, Trường trung học kinh tế kỷ thuật, trường trung cấp nghề đã mở ra nhiều ngành đào tạo mới, hàng năm tuyển mới trên 4.000 học sinh, sinh viên thuộc 60 ngành nghề khác nhau. Cơ sở vật chất kỹ thuật được tăng cường đáp ứng yêu cầu đào tạo trên nhiều lĩnh vực. Hàng năm, có trên 28% học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, tổ chức dạy nghề cho khoảng 15.000 người, giải quyết việc làm cho trên 20.000 người. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức từ tỉnh đến cơ sở được đẩy mạnh, trong đó có đội ngũ lao động làm việc trực tiếp trong lĩnh vực du lịch. Với đội ngũ này, tạo cơ sở cho DLST phát triển.

admin