BÀI VIẾT MỚI NHẤT

big-plus
Ẩm thựcUncategorized

Những đồ uống ngon lành để thưởng thức sau chuyến thám hiểm ở châu Phi

Aug 23, 2018

Không có gì tuyệt hơn sau khi thoát khỏi những cung đường bụi bặm của một chuyến thám hiểm safari, ngắm nhìn mặt trời uy nghi dưới đường chân trời và thưởng thức một món đồ uống ướp lạnh trong tay. Từ lagers đến rượu, bạn hoàn toàn có thể thư giãn tại 1 boong […]

 Like
big-plus
Chia sẻ kinh nghiệmUncategorized

Trượt tuyết cho người mới bắt đầu: lời khuyên hàng đầu để chuẩn bị cho bản thân

Aug 23, 2018

Nó phổ biến cho những người đã không bao giờ thực hiện các động tác lao xuống và đặt một kỳ nghỉ trượt tuyết trước khi nghĩ rằng họ sẽ làm một thằng ngốc của chính họ, nhưng nó không phải theo cách này. Mới bắt đầu trượt tuyết có thể tự chuẩn bị cho thời […]

 Like
Du lịchUncategorized

Khu du lịch sinh thái đáo Phú Quốc

Aug 23, 2018

          sau: Khu naøy naèm troïn veïn ôû huyeän ñaûo Phuù Quoác. Coù caùc loaïi taøi nguyeân du lòch   Du lòch baõi bieån coù 4 ñieåm goàm: khu du lòch baõi bieån Döông Ñoâng, baõi Tröôøng, baõi Kem, baõi Gaønh Daàu. Caùc baõi bieån ôû ñaây coù ñaëc ñieåm nöôùc […]

 Like
Du lịchUncategorized

Tiềm năng phát triển du lịch Huế

Aug 23, 2018

Tỉnh Thừa Thiên – Huế từ lâu đã được xác định là một trong những trung tâm du lịch văn hóa quan trọng của nước ta. Tài nguyên du lịch của Thừa Thiên – Huế tương đối đa dạng, phong phú, nổi bật và có giá trị hơn cả là các tài nguyên văn hóa […]

 Like