THỰC HIỆN CÁC CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM TOUR DU LỊCH TRĂNG MẬT

9 months ago

Sản phẩm là các chương trình tour du lịch trăng mật. Để có được một chương trình du lịch khả thi và hấp dẫn, thì công tác điều hành và hướng dẫn cũng như chất lượng các dịch vụ phục vụ khách phải được thực hiện tốt.

Công ty cần tăng cường công tác này để nâng cao hiệu quả kinh doanh và chất lượng phục vụ khách. Việc cải thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm được triển khai theo kế hoạch sau:

Thời gian thực hiện

Công việc

Bộ phận thực hiện

Yêu cầu

Tháng 1 – tháng 3

Tiếp tục phát triển sản phẩm tour du lịch đang kinh doanh trong mùa cưới từ tháng 10 năm trước

Phòng điều hành tour

Khai thác triệt để các tour, huy động toàn bộ nhân lực khai thác tour trăng mật mùa cưới

Từ 01/01

Đưa tour nội địa mới vào phục vụ khách hàng

Phòng điều hành tour nội địa

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng và lấy ý kiến về sản phẩm

Từ 01/01 đến 15/01

Rà soát lại toàn bộ kế hoạch với các điểm đến, các đối tác (nhà hàng, điểm đặt phòng, …) của các tour khách đã đặt

Phòng điều hành tour

Xử lý lập tức các phát sinh đảm bảo kế hoạch diễn ra ổn định

Tháng 3

Đánh giá các sản phẩm tour mới, báo cáo kết quả kinh doanh quý, kết luận về hiệu quả kinh doanh

Phòng tài chính kế toán

Báo cáo đầy đủ, phân tích kết quả so với năm trước, đánh giá hiệu quả kinh doanh

Thời gian thực hiện

Công việc

Bộ phận thực hiện

Yêu cầu

Tháng 3 – tháng 5

Nghiên cứu phát triển tour du lịch theo các tiêu chí đã xác định trong bản kế hoạch

Phòng điều hành tour, cộng tác viên

Tìm kiếm các địa điểm nghỉ hấp dẫn mới, các đối tác kinh doanh dịch vụ mới

Tiến hành khảo sát về ẩm thực các vùng miền mà VPTOUR đã xây dựng chương trình du lịch

Cộng tác viên, hướng dẫn viên

Tìm ra các món ăn mới, địa điểm thưởng thức ẩm thực hấp dẫn tại các vùng mà có tour du lịch tổ chức đến

Tháng 5

Tập trung vào quảng bá du lịch mùa hè

Toàn công ty

Quảng bá du lịch trăng mật kèm theo du lịch mùa hè

Tháng 5 – tháng 8

Dồn toàn bộ nguồn lực cho du lịch hè, duy trì sản phẩm tour du lịch trăng mật đều đặn

Toàn công ty

Cập nhật thường xuyên sản phẩm du lịch trăng mật, tránh quá tập trung vào lĩnh vực khác

Tháng 9

Tăng cường quảng bá mạnh du lịch trăng mật

Toàn công ty

Tháng 9 – tháng 12

Chi ngân sách cho các hoạt động, thực hiện tour du lịch trăng mật mới theo kế hoạch

Phòng tài chính

Chi ngân sách hợp lý, báo cáo ngay khi có phát sinh ngoài dự kiến

Trong năm 2011

Thử nghiệm giới thiệu tour trăng mật kỉ niệm ngày cưới đến khách hàng

Bộ phận Marketing

Giới thiệu đúng đối tượng khách hàng và hiệu quả

admin