Thành phố biển Nha Trang – Khánh Hòa

Thành phố biển Nha Trang – Khánh Hòa

1 year ago

Hoạt động du lịch dịch vụ trên địa bàn tỉnh trong tháng 5/2008 giảm nhẹ so tháng trước,ước doanh thud u lịch tháng 5/2008 được 106,2 tỷ đồng giảm 3,5% với 125 ngàn lượt khách lưu trú và 245 ngàn ngày khách giảm từ 4,5% đến 6,5%. Doanh thu du lịch 5 tháng đầu năm ước được 548,3 tỷ đồng tăng 37,4% so cùng kỳ năm trước với gần 2,5 triệu lượt khách tham quan du lịch tăng trên 27% số lượt khách lưu trú và ngày khách lưu trú tăng từ 29,2% đến 29,7%, trong đó lượt khách và ngày khách quốc tế tăng 13,6% đến 16,3%.

3.6Doanh thu du lịch tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2008

6 tháng đầu năm 2008, các hoạt động kinh doanh thương mại du lịch dịch vụ trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định. Khánh Hòa đã có nhiều hoạt động du lịch dịch vụ nổi bật, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội đậm đà bản sắc đậm đà bản sắc dân tộc được diễn ra trong 6 tháng đầu năm 2008. Doanh thu du lịch 6 tháng đầu năm được 670,6 tỷ đồng tăng 38,2% so cùng kỳ năm trước, số khách đến là 795,4 ngàn lượt khách với 1.628,2 ngàn ngày khách tăng từ 26,8% đến 28,5%, riêng lượt khách và ngày khách quốc tế tăng chậm hơn từ 14,4% đến 14,9%. Bên cạnh đó, ngành du lịch phối hợp với các ngành lien quan đón được 10 chuyến tàu du lịch biển với gần 8 ngàn du khách đến tham quan TP.Nha Trang, nâng số lượt khách đến tham quan Nha Trang – Khánh Hòa lên 3,03 triệu lượt người.

Doanh thu du lịch tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2008

Doanh thu du lịch tháng 7 tăng lên đã góp phần đưa lượt khách tham quan du lịch 7 tháng đầu năm lên 3,66 lượt người tăng 27,7% so cùng kỳ năm trước; doanh thu du lịch được 804,9 tỷ đồng tăng 39,2%; số lượt khách lưu trú là 961 ngàn lượt khách với 1.946 ngàn ngày khách tăng từ 25,3% đến 28,5%, trong đó lượt khách và ngày khách quốc tế tăng từ 13% đến 14,6%.

Doanh thu du lịch tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2008

Các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh du lịch tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, mở thêm loại hình vui chơi giải trí để thu hút khách đến tham quan du lịch trong dịp hè. 8 tháng đầu năm 2008, doanh thud u lịch ước được 945,5 tỷ đồng tăng 38,9% so cùng kỳ năm trước.

Doanh thu du lịch tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2008

Doanh thu du lịch 9 tháng đầu năm lên 1.065,5 tỷ đồng tăng 38,6% với 1.253,7 ngàn lượt khách đến tăng 24,4% và 2.557 ngàn ngày khách tăng 21,6%, riêng lượt khách và ngày khách quo61cte61 tăng từ 12% đến 16,2%. Ngoài ra sở văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với các ngành đón được 15 chuye61nta2u du lịch biển gồm 10.706 du khách đến tham quan TP.Nha Trang góp phần nâng số lượt khách đến tham quan 9 tháng đầu năm lên 4.085 ngàn lượt người tăng 24,4% so cùng kỳ năm trước.

Doanh thu du lịch tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2008

Khánh Hòa đã bước vào mùa mưa, doanh thu du lịch, số lượt khách lưu trú và ngày khách lưu trú đều giảm từ 9,46% đến 10,54% so tháng trước với 99,8 tỷ đồng doanh thu, 115 ngàn lượt khách và 242 ngàn ngày khách. 10 tháng đầu năm 2007, doanh thu du lịch ước được 1.154 tỷ đồng tăng 35.35% so cùng kỳ năm trước, số lượt khách và ngày khách lưu trú tăng từ 18,9% đến 20,9%, trong đó lượt khách và ngày khách quốc tế tăng từ 9,75% đến 14,39%.

 

admin