Phân đoạn thị trường khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam

Phân đoạn thị trường khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam

1 year ago

Phân đoạn thị trường là chia toàn bộ thị trường của một dịch vụ nào đó ra thành các nhóm có những đặc trưng chung. Việc phân đoạn sẽ mang lại nhiều lợi ích cho khách sạn tuy nhiên nó cũng có những hạn chế nhất định như: tốn kém, khó chọn được cơ sở phân đoạn tối ưu hay khó biết được nên chia nhỏ thị trường đến mức nào là hợp lý.

Thị trường khách du lịch Trung Quốc có thể phân đoạn thị trường theo các tiêu thức sau:

– Phân đoạn theo tiêu thức địa lý: Khách du lịch đến từ các thành phố lớn như Thượng Hải, Bắc Kinh,…và khách du lịch đến từ các tỉnh biên giới.

– Phân đoạn thị trường theo mục đích chuyến đi: Khách du lịch mục đích thương mại, khách du lịch thuần túy và khách du lịch vơi mục địch khác

– Theo dân số học: Theo độ tuổi: KDL Trung Quốc tuổi từ 18 đến 25, KDL tuổi từ 26 đến 40, KDL tuổi từ 40 trở lên.

Theo thu nhập: KDL Trung Quốc có thu nhập cao, KDL Trung Quốc có thu nhập trung bình, KDL Trung Quốc có thu nhập thấp.

– Theo phương tiện sử dụng: KDL Trung Quốc sang ViệtNambằng các phương tiện: đương hàng không, đường bộ, đường biển, đường sắt…

– Theo tần suất sử dụng: khách quen và khách vãng lai.

admin