Khái niệm ngành du lịch quốc gia

Khái niệm ngành du lịch quốc gia

1 year ago

        Theo I.I. Pirogionic thì: “Du lịch là một dạng hoạt động của dân cư trong thời gian rỗi liên quan với sự di chuyển và lưu lại tạm thời bên ngoài nơi cư trú thường xuyên nhằm nghỉ ngơi, chữa bệnh, phát triển thế chất và tinh thần, nâng cao trình độ nhận thức và văn hóa hoặc thể thao kèm theo việc tiêu thụ những giá trị về tự nhiên, kinh tế và văn hóa”.

Còn theo luật du lịch thì: “Du lịch là hoạt động của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên của mình nhằm thỏa mãn nhu cầu tham quan, giải trí, nghỉ dưỡng trong một khoảng thời gian nhất định”.

Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch

Tài nguyên du lịch, sản phẩm du lịch, kinh doanh du lịch

a. Tài nguyên du lịch:là cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử, di tích cách mạng, giá trị nhân văn, công trình lao động sáng tạo của con người có thể sử dụng nhằm thỏa mãn nhu cầu du lịch, là yếu tố cơ bản để hình thành các điểm du lịch, khu du lịch nhằm tạo ra sự hấp dẫn du lịch.

b. Sản phẩm du lịch:là sự kết hợp giữa tài nguyên du lịch, hàng hóa và dịch vụ nhằm phục vụ du khách trong quá trình đi du lịch.

c. Kinh doanh du lịch:là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của hoạt động du lịch hoặc thực hiện dịch vụ du lịch trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi.

Các nhân tố kinh tế – xã hội – chính trị

Các nhân tố kinh tế – xã hội – chính trị có ảnh hưởng đến phát triển du lịch bao gồm dân cư và lao động, sự phát triển của nền sản xuất xã hội và các ngành kinh tế, nhu cầu nghỉ ngơi du lịch, điều kiện sống, thời gian rỗi và các yếu tố chính trị.

admin