BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Du lịchUncategorized

Địa danh du lịch Khánh Hòa

Aug 23, 2018

Biển Dốc Lết Địa điểm: huyện Ninh Hòa Đặc điểm: có những đồn cát trắng tinh cao, chạy dài và những hàng dương ngăn cách. Nước biển trong xanh, tinh khiết. Khu du lịch sinh thái Ba Hồ Địa điểm: huyện Ninh Hòa, cách Nha Trang khoảng 30km Đặc điểm: vẻ đẹp thiên nhiên còn […]

 Like
big-plus
Du lịchUncategorized

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG DU LỊCH PHÚ QUỐC

Aug 23, 2018

Trong quá trình làm du lịch, môi trường Phú Quốc bị ô nhiểm trầm trọng, gây ảnh hưởng không tốt đến đời sống, cũng như uy tín của du lịch nơi đây, nhận ra được điều đó cơ quan lãnh đạo và người dân Phú Quốc đã cùng nhau bảo vệ môi trường Phú Quốc. […]

 Like
Du lịchUncategorized

Khu du lịch sinh thái đáo Phú Quốc

Aug 23, 2018

          sau: Khu naøy naèm troïn veïn ôû huyeän ñaûo Phuù Quoác. Coù caùc loaïi taøi nguyeân du lòch   Du lòch baõi bieån coù 4 ñieåm goàm: khu du lòch baõi bieån Döông Ñoâng, baõi Tröôøng, baõi Kem, baõi Gaønh Daàu. Caùc baõi bieån ôû ñaây coù ñaëc ñieåm nöôùc […]

 Like
Du lịchUncategorized

Những hạn chế trong quá trình phát triển ngành du lịch Việt Nam

Aug 23, 2018

Không thể phủ nhận, ngành du lịch đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường và giữ vững an ninh, quốc phòng. Tuy nhiên, so với tiềm năng và lợi thế của […]

 Like
big-plus
Du lịchUncategorized

Địa điểm du lịch Đồng Nai

Aug 23, 2018

Khu Văn hóa Suối Tre nằm cách thị trấn Xuân Lộc, huyện Long Khánh chừng 3 km về hướng tây bắc. Nơi đây vốn là nơi nghỉ mát của người Pháp, thuộc các đồn điền cao-su SIPH được xây dựng từ đầu thế kỷ 20. Suối Tre ở giữa những cánh rừng cao-su mát dịu, […]

 Like