BÀI VIẾT MỚI NHẤT

big-plus
Du lịch

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG DU LỊCH PHÚ QUỐC

Aug 23, 2018

Trong quá trình làm du lịch, môi trường Phú Quốc bị ô nhiểm trầm trọng, gây ảnh hưởng không tốt đến đời sống, cũng như uy tín của du lịch nơi đây, nhận ra được điều đó cơ quan lãnh đạo và người dân Phú Quốc đã cùng nhau bảo vệ môi trường Phú Quốc. […]

 Like
Du lịch

Khu du lịch sinh thái đáo Phú Quốc

Aug 23, 2018

          sau: Khu naøy naèm troïn veïn ôû huyeän ñaûo Phuù Quoác. Coù caùc loaïi taøi nguyeân du lòch   Du lòch baõi bieån coù 4 ñieåm goàm: khu du lòch baõi bieån Döông Ñoâng, baõi Tröôøng, baõi Kem, baõi Gaønh Daàu. Caùc baõi bieån ôû ñaây coù ñaëc ñieåm nöôùc […]

 Like
Du lịch

Tiềm năng phát triển du lịch Huế

Aug 23, 2018

Tỉnh Thừa Thiên – Huế từ lâu đã được xác định là một trong những trung tâm du lịch văn hóa quan trọng của nước ta. Tài nguyên du lịch của Thừa Thiên – Huế tương đối đa dạng, phong phú, nổi bật và có giá trị hơn cả là các tài nguyên văn hóa […]

 Like
big-plus
Du lịch

Địa điểm du lịch Đồng Nai

Aug 23, 2018

Khu Văn hóa Suối Tre nằm cách thị trấn Xuân Lộc, huyện Long Khánh chừng 3 km về hướng tây bắc. Nơi đây vốn là nơi nghỉ mát của người Pháp, thuộc các đồn điền cao-su SIPH được xây dựng từ đầu thế kỷ 20. Suối Tre ở giữa những cánh rừng cao-su mát dịu, […]

 Like
Du lịch

Tính nhạy cảm trong ngành du lịch Đà Nẵng

Aug 23, 2018

  Ngành du lịch cũng mang những đặc điểm chung như mọi ngành kinh tế khác, tuy nhiên do là ngành kinh tế đặc thù nên du lịch có những nét đặc điểm riêng. Do sản phẩm của ngành mang tính tổng hợp cao nên so với các ngành khác du lịch thể hiện tính […]

 Like
big-plus
Du lịch

GHÉ THĂM LÀNG CHÀI HÀM NINH PHÚ QUỐC

Aug 23, 2018

Làng chài Hàm Ninh thuộc xã Hàm Ninh, cách thị trấn Dương Đông 20km về hướng Đông Bắc. Làng nằm trên bờ biển phía Ðông đảo Phú Quốc, trước mặt là biển cả mênh mông, sau lưng là núi rừng. Nghề chính vẫn là nghề lặn ngọc trai, bắt hải sâm (đồn đột) và giăng lưới […]

 Like