BÀI VIẾT MỚI NHẤT

big-plus
Du lịch

Top 6 great museums in Saigon

Oct 25, 2018

The interesting history of Saigon is kept alive in several amazing museums throughout Ho Chi MInh City. Whether you are interested in the American War or fine art, include a visit to one or more museums in your city tour itinerary. Bay Hotel will suggest some easy guide about top great museum in this city. […]

 Like
big-plus
Du lịch

Top must-visit venues in Ho Chi Minh City

Oct 09, 2018

Booking a Singapore hotel in district 1 to relax, visiting the best venues such as Propeller Bar, Green Spaces, tourist attractions, etc. are the great things travellers should do when they travel to Ho Chi Minh City.  If you want to tour around Ho Chi Minh city. Here we round up the best places to […]

 Like
big-plus
Du lịch

Bay Hotel suggest some good venues for tourists

Sep 06, 2018

Traveling to Ho Chi Minh City, one of the good cities in Vietnam, is such a good idea. Because there are many ny tourist attractions which is waiting for people to discover such as national park, the best rooftop bar in Ho Chi Minh City, activities of traditional art, etc. With some of the good […]

 Like
big-plus
Du lịch

What make the beauty of Ho Chi Minh City

Aug 30, 2018

Ho Chi Minh City is one of the best cities in the world which attract many foreign tourists because its beauty, interesting activities, delicious food and wonderful places such as rooftop bars, Vietnamese street food, shopping in night markets, etc. Why Ho Chi Minh City attract people in the world is a big question, if […]

 Like
Di tích phòng tuyến sông Như Nguyệt big-plus
Du lịch

Di tích phòng tuyến sông Như Nguyệt

Aug 23, 2018

Phòng tuyến sông Như Nguyệt (sông Cầu ngày nay) trong cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược (1075 – 1077) của quân và dân nhà Lý được xây dựng với địa thế dựa vào núi, sông, đồng trũng, ruộng lầy kéo dài gần 10 km đường đê qua các xã Tam Giang, Tam Đa […]

 Like
Du lịch

Tiềm năng phát triển du lịch Huế

Aug 23, 2018

Tỉnh Thừa Thiên – Huế từ lâu đã được xác định là một trong những trung tâm du lịch văn hóa quan trọng của nước ta. Tài nguyên du lịch của Thừa Thiên – Huế tương đối đa dạng, phong phú, nổi bật và có giá trị hơn cả là các tài nguyên văn hóa […]

 Like