Địa danh du lịch Khánh Hòa

9 months ago

  • Bin Dc Lết

Đa đim: huyn Ninh Hòa

Đc đim: nhng đn cát trng tinh cao, chy dài nhng hàng dương ngăn cách. c bin trong xanh, tinh khiết.

  • Khu du lch sinh thái Ba H

Đa đim: huyn Ninh Hòa, cách Nha Trang khong 30km

Đc đim: v đp thiên nhiên còn gi nguyên nét hoang sơ, lãng mn ca sông h, rng núi, nhng hang đng nh, nhng thác c trng xóa. Phía đu ngun có ba ln sui m lòng ngay lưng chng núi, to thành 03 cài h, mi cái mt dáng v khác nhau.

  • Sui tiên

Đa đim: huyn Diên Khánh, cách Nha Trang khong 20km

Đc đim: cnh quan đp, không khí mát m, gn lin vi truyn thuyết ngưi khng l đến đây ngm nhng nàng tiên đang tm.

  • Khu du lch sinh thái đm Nha Phu, hòn Th, hòn Lao

Đa đim: cách Nha Trang 15km v phía Bc.

Đc đim: gia bin tri trong xanh, xut hin cm đo xinh đp như nhng cánh bum gia bin. nhng đim du lch sinh thái hp dn.

  • Thác Yang Bayn

Đa đim: Phưc Thưng, huyn Khánh Vĩnh

Đc đim: mt thác c đp, va mi đưc đưa vào khai thác, là mt đim du lch dã ngoi hp dn.

  • Hòn Ong

Đa đim: huyn Vn Ninh

Đc đim: mt hòn đo nh thuc vnh Vân Phong, đim cc đông ca Vit Nam. Hòn đo còn gi đưc v hoang sơ.

  • Du lch Đm Môn

Đa đim: nm trong vnh Vân Phong, cách Nha Trang khong 80km

Đc đim: nhng cn cát chy dài khong 20 đo ln nh nhng khu rng nguyên sinh.

  • Hòn Tm

Đa đim: phía Nam vnh Nha Trang

Đc đim: mc dù đã đưc đu tư rt nhiu nhưng Hòn Tm vn còn lưu li v hoang ca thm rng xanh mưt, b cát dài lãng mn.

  • Khu bo tn bin Hòn Mun

Đa đim: phía Nam đo Hòn Tre.

Đc đim: phía Đông Nam ca đo còn có nhng mm đá nhô cao, vách dng him tr to thành hang đng, đc bit đá đây đen tuyn như g mun.

  • Trưng Sa

Đa đim: là qun đo nm phía Đông tnh Khánh Hòa

Đc đim: khong 100 hòn đo ln nh, bãi ngm, bãi san trên mt vùng bin rng 180.000km2.

admin