BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Chia sẻ kinh nghiệmUncategorized

Giải pháp cho việc đầu tư phát triển du lịch tại Đà Nẵng

Aug 23, 2018

  Để thực hiện được mục tiêu và nhiệm vụ chính trị đã được đề ra cho hoạt động của ngành trong giai đoạn mới, Đà Nẵng cần hoàn thiện quy hoạch đầu tư phát triển du lịch theo hướng đồng bộ, hiện đại và bền vững. Đây là công tác mang tính chỉ đạo […]

 Like