Các chính sách.Chính trị – Đối ngoại của Cộng hòa liên bang Đức

Các chính sách.Chính trị – Đối ngoại của Cộng hòa liên bang Đức

1 year ago

Về chính trị, Quốc hội Đức có Hội đồng liên bang (Bundesrat) và Quốc

hội(Bundestag).

– Hội đồng Liên bang (Thượng viện): là cơ quan đại diện của 16 bang,không phải do tổng tuyển cử bầu ra mà do Quốc hội các bang cử với số lượng tỉlệ thuận với dân số của từng bang. Những đạo luật quan trọng sau khi đã đượcQuốc hội thông qua phải được Hội đồng liên bang chuẩn y thì Tổng thống mớiphê duyệt. Thủ hiến các bang thay nhau làm Chủ tich Hội đồng liên bang vớithời hạn 1 năm. Chủ tịch Hội đồng liên bang thực hiện các công việc của Tổngthống khi Tổng thống vắng mặt.

– Quốc hội (Hạ viện): là đại diện của nhân dân được bầutheomỗi khóa

kéodài 04 năm. Hiến pháp quy định các đảng chỉ được vào Quốc hội khi đạt 5% phiếu trở lên trong các cuộc tổng tuyển cử.

Chính phủ hiện nay là Chính phủ liên minh giữa Đảng Liên minh Dân chủ

Thiên chúa giáo (CDU) và Đảng Dân chủ tự do (FDP).

admin